Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01255828 Online 3 ]    
Comunity > ຂ່າວ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ຊື້​ຂາຍ Forex ​, ໌ Forex ສັນ​ຍານ > ຂ່າວ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ Forex
Pages [ 1
 SUBJECT STARTED BY VIEWS REPLIES Last Update
 ບົດວິເຄາະ ການເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາຈະສົ່ງຜົນຢ່າງໃດຕໍ່ຕະຫລາດ Forex FBS_thailand 522 0  Fri November 4 2016 , 16:36:24 pm
 By :
FBS_thailand
 ໃນຂ່າວ 'ເຊີງລົບ' ດ້ານ CHF ປະກາດຟູຕົວເງີນຟລັງກ໌ສະຫວິດ ເມື່ອວັນທີ່ 15 JANUARY 2015 ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຈາກ -0.25% ເປັນ -0.75% admin 1815 0  Mon January 19 2015 , 09:40:12 am
 By :
admin
 ເວັບເປີດໃໝ່ແຈກ 100$ foster007 1541 0  Sat May 19 2012 , 22:05:52 pm
 By :
foster007
  Co-fx ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາພ້ອມສອນການໃຊ້ໂປແກມຟຣີໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດໃດ ໆທັງສິ້ນ ລວມເຖິງທ່ານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງ Forex ເລີຍ ເຮົາມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະປຶກສາໃນການລົງທຶນ Nathaporn 1609 0  Sun July 31 2011 , 19:52:08 pm
 By :
Nathaporn
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 12.04.2011 04:13 GMT+1 - GBP/USD intraday: consolidation in place admin 1426 0  Tue April 12 2011 , 11:05:45 am
 By :
admin
  ວິເຄາະທາງເທກນິກ 12.04.2011 04:08 GMT+1 - EUR/USD intraday: consolidation. admin 1390 0  Tue April 12 2011 , 10:54:16 am
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 19.11.2010 07:12 GMT+1 - GBP/USD admin 1452 0  Fri November 19 2010 , 15:14:16 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 19.11.2010 07:10 GMT+1 - EUR/USD admin 1475 0  Fri November 19 2010 , 15:07:57 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 17.11.2010 07:16 GMT+1 - GBP/USD admin 1506 0  Wed November 17 2010 , 14:13:24 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 17.11.2010 07:16 GMT+1 - EUR/USD admin 1287 0  Wed November 17 2010 , 20:41:31 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 16.11.2010 07:14 GMT+1 - GBP/USD admin 1429 0  Tue November 16 2010 , 13:55:02 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 16.11.2010 07:12 GMT+1 - EUR/USD admin 1452 0  Tue November 16 2010 , 13:49:40 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 15.11.2010 07:17 GMT+1 - GBP/USD admin 1256 0  Mon November 15 2010 , 13:58:25 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 15.11.2010 07:18 GMT+1 - EUR/USD admin 1371 0  Mon November 15 2010 , 13:49:46 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 12.11.2010 11:31 GMT+1 - GBP/USD admin 1238 0  Fri November 12 2010 , 19:54:32 pm
 By :
admin
  ວິເຄາະທາງເທກນິກ 12.11.2010 11:29 GMT+1 - EUR/USD admin 1324 0  Fri November 12 2010 , 19:45:53 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 11.11.2010 22:02 GMT+1 - GBP/USD admin 1312 0  Fri November 12 2010 , 10:36:45 am
 By :
admin
 ວິເຄາະທາງເທກນິກ 11.11.2010 22:00 GMT+1 - EUR/USD admin 1250 0  Fri November 12 2010 , 10:24:32 am
 By :
admin
 ເທກນິກການເທຣດແບບ Greenpipforex sukareet 2557 2  Sun September 26 2010 , 14:03:10 pm
 By :
sukareet
 ວິເຄາະເທກນິກ EUR/USD 14 ກ. ຍ. admin 1605 0  Tue September 14 2010 , 23:25:10 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 13 ກ. ຍ. : ດອນລ໌ລ່ວງຫລັງຄະນະກຳມະການ ບາເຊີນມີມັດຕິເພີ່ມການດຳລົງກອງທຶນແບງຄ໌ພານິດຍ໌ admin 1444 0  Tue September 14 2010 , 23:21:43 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 7 ກ. ຍ. : ຍູໂລລ່ວງໜັກ ເຫດນັກລົງທຶນວິຕົກພາກການທະນາຄານຍຸໂລບ admin 1358 0  Fri September 10 2010 , 19:24:27 pm
 By :
admin
 Technical Analysis for Week 06 - 10 Sep 2010 admin 1506 0  Wed September 8 2010 , 18:23:11 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 3 ກ. ຍ. : ດອນລ໌ອ່ອນຄ່າທຽບຍູໂລຫລັງຕົວເລກຈ້າງງານສະຫະລັດດີເກີນຄາດ admin 1340 0  Sun September 5 2010 , 10:04:30 am
 By :
admin
 ວິເຄາະເທກນິກ EUR/USD 2 ກ. ຍ. admin 1439 0  Fri September 3 2010 , 07:57:39 am
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 1 ກ. ຍ. : ດອນລ໌ລ່ວງທຽບຍູໂລຫລັງພາກການເງິນສະຫະລັດຂະຫຍາຍຕົວແຂງແກ່ງ admin 1435 0  Fri September 3 2010 , 07:54:18 am
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 30 ສ. ຄ. : ເຍນແຂງທຽບດອນລ໌ ເຫດນັກລົງທຶນຜິດຫວັງມາດຕາການແບງຄ໌ຊາດຍີ່ປຸ່ນ admin 1408 0  Tue August 31 2010 , 22:07:24 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 27 ສ. ຄ. : ດອນລ໌ພຸ່ງທຽບເຍນ ຫລັງເບີລ໌ນັນເກ້ສົ່ງສັນຍາໃຊ້ມາດຕາການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ admin 1398 0  Mon August 30 2010 , 17:44:18 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 26 ສ. ຄ. : ຍູໂລພຸ່ງຫລັງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຢຍລະມັນແຂງແກ່ງ ຂະນະຕະຫລາດຈັບຕາເບີລ໌ນັນເກ້ແຖນງ admin 1359 0  Fri August 27 2010 , 10:54:50 am
 By :
admin
 ວິເຄາະເທກນິກ EUR/USD 24 ສ. ຄ. admin 1519 0  Tue August 24 2010 , 13:47:47 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 23 ສ. ຄ. : ຍູໂລລ່ວງ ຫລັງດັດຊະນີພາກບໍລິການ-ການຜະລິດຍຸໂລບຊະລໍຕົວ admin 1325 0  Tue August 24 2010 , 13:46:14 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 20 ສ. ຄ. : ດອນລ໌ແຂງຄ່າ ຂະນະກະແສວິຕົກສົກ. ສະຫະລັດໜຸນນັກລົງທຶນຊື້ດອນລ໌ລ້ຽງຄວາມສ່ຽງ admin 1409 0  Mon August 23 2010 , 21:58:14 pm
 By :
admin
 Technical Analysis for Week 23 - 27th Aug admin 1312 0  Mon August 23 2010 , 21:54:42 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 19 ສ. ຄ. : ດອນລ໌ແຂງທຽບຍູໂລ ຫລັງສະຫະລັດເຜີຍຂໍ້ມູນເສດຖະກິດອ່ອນແອ admin 1336 0  Fri August 20 2010 , 21:08:25 pm
 By :
admin
 ວິເຄາະເທກນິກ EUR/USD 18 ສ. ຄ. admin 1440 0  Wed August 18 2010 , 10:27:21 am
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 17 ສ. ຄ. : ຍູໂລພຸ່ງທຽບດອນລ໌ ຂານຮັບຂ່າວປະມູນພັນທະບັດລົດເປນ-ໄອລ໌ແລນດ໌ admin 1394 0  Wed August 18 2010 , 10:25:37 am
 By :
admin
 ວິເຄາະເທກນິກ EUR/USD 16 ສ. ຄ. admin 1337 0  Tue August 17 2010 , 10:41:34 am
 By :
admin
 Technical Analysis for Week 16 - 20 Aug admin 1376 0  Tue August 17 2010 , 10:40:00 am
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 13 ສ. ຄ. : ດອນລ໌ສະຫະລັດແຂງຄ່າ ຫລັງຍອດຄ້າປີກເພີ່ມນ້ອຍກວ່າຄາດ admin 1313 0  Tue August 17 2010 , 10:37:24 am
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 12 ສ. ຄ. : ຍູໂລລ່ວງທຽບດອນລ໌ ຫລັງຜົນຜະລິດອຸດສາຫະກຳກຸ່ມຍູໂລໂຊນຫົດຕົວ admin 1364 0  Tue August 17 2010 , 10:36:36 am
 By :
admin
 ວິເຄາະເທກນິກ EUR/USD 12 ສ. ຄ. admin 1347 0  Thu August 12 2010 , 21:33:51 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 11 ສ. ຄ. : ດອນລາລ໌ແຂງຄ່າ ຂະນະເສດຖະກິດສະຫະລັດຊະລໍຕົວ admin 1334 0  Thu August 12 2010 , 21:27:28 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 6 ສ. ຄ. : ດອນລ໌ລ່ວງຫລັງສະຫະລັດເຜີຍຈຳນວນຄົນວາງງານລາຍອາທິດເພີ່ມຂຶ້ນ admin 1303 0  Sun August 8 2010 , 00:12:52 am
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 3 ສ. ຄ. : ດອນລ໌ລ່ວງໜັກ ຫລັງສະຫະລັດເຜີຍຂໍ້ມູນເສດຖະກິດອ່ອນແອ admin 1402 0  Fri August 6 2010 , 17:13:52 pm
 By :
admin
 ພາວະຕະຫລາດເງີນນິວຍອລ໌ກ 2 ສ. ຄ. : ວິຕົກເສດຖະກິດຊະລໍຕົວ ສຸດດອນລ໌ລ່ວງເທຍບົດກຸນເງີນຫລັກ ໆ admin 1318 0  Fri August 6 2010 , 17:10:51 pm
 By :
admin
 Technical Analysis for Week 2-6th Aug admin 1624 0  Fri August 6 2010 , 17:09:37 pm
 By :
admin
Pages [ 1
Comunity >  > ຂ່າວ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ Forex

Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA