Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01294771 Online 7 ]    

ບົດ​ທີ 2​. ປັດໃຈພື້ນຖານໃນການເທຣດ Forex

ການຊື້ຂາຍ Forex ຈະມີ 2 ປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍ.

1 ການວິເຄາະໂດຍໃຊ້ປັດໄຈພື້ນຖານ ຫຼື Fundamental analysis

2 ການວິເຄາະໂດຍໃຊ້ປັດໄຈພື້ນຖານທາງເທັກນິກ ຫຼື Technical analysis

1 ການວິເຄາະໂດຍໃຊ້ປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ ຫລື Fundamental analysis

ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານຄືວິທີການທີ່ຊອກຫາທິດທາງຕະຫຼາດຜ່ານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການເມືອງ, ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານ ຫຼື ອີກຢ່າງໜຶ່ງເອີ້ນວ່າໃຫ້ສັງເກດໄປທີ່ເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດວ່າ ປະເທດໃດດີກວ່າ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃດກຳລັງຕົກຕໍ່າ ຄວາມຄິດພື້ນຖານໃນການວິເຄາະແບບນີ້ຄື ຖ້າປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດດີຄ່າເງິນຂອງພວກເຂົາກະຈະດີໄປດ້ວຍ ເພາະວ່າປະເທດທີມີເສດຖະກິດດີກວ່າ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຕໍ່ຄ່າເງິນນັ້ນນ່ອມມີຫຼາຍກວ່າ ຂ່າວທີມີຜົນຕໍ່ຕະຫຼາດ Forex ມີດັ່ງນີ້:

 • ຕົວເລກການຈ້າງງານນອກພາກເສດຖະກິດ ( NFP ຫຼື Non-Farm Payroll ).
 • ຕົວເລກດັດຊະນີຜຸ້ຈັດການຝ່າຍຊື້ ( PMI ຫຼື Purchasing Managers Index )
 • ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ ( CPI ຫຼື Consumer Price Index ) .
 • ຕົວເລກຂາຍຍ່ອຍ ( Retail Sales ) .
 • ຕົວເລກສິນຄ້າຄົງທີ (Double Goods ) .
 • ຕົວເລກການເພີ່ມ ແລະ ຫຼູດອັດຕາດອກເບ້ຍ (Funds Rate).

2. ການວິເຄາະໂດຍປັດໄຈດ້ານເທກນິກ ຫຼື Technical analysis

ການວິເຄາະທາງເທກນິກ ເປັນການສຶກສາທິດທາງຂອງລາຄາ ຫຼື ເອີ່ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການວິເຄາະ ກຣາຟ ແນວຄິດກໍຄື ເຮົາສາມາດໃຊ້ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຣາຟໃນອະດີດ ແລະ ພື້ນຖານຂອງພຶດຕິກຳລາຄາ ມາຕັດສິນວ່າລາຄາຈະໄປໃນທິດທາງໃດ ໂດຍການເບິ່ງກຣາຟນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບອກທິດທາງ ຫຼື ຮູບແບບຂອງກຣາຟເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍຫາໂອກາດໃນການຊື່ຂາຍດີໆໄດ້ເຊິ່ງຮູບແບບທັ່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະທາງເທກນິກທີ່ມັກເຫັນໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນສະກຸນເງີນຕາຕ່າງປະເທດມີດັ່ງນີ້:


 • Elliot Wave
 • Fibonacci
 • Parabolic SAR
 • Pivot Points
 • RSI
 • MACD
 • Moving Average
 • Bollinger Bands


ປະ­ເພດການເທຣດການ ເທຣດແບ່ງໄດ້ 4 ແບບ ໂດຍແບ່ງຈາກໄລ­ຍະເວ­ລາໃນການຖື Order
1.Scalping Trade

2.Day Trade

3.Swing Trade

4.Swap Trade


1.Scalping Tradeເປັນການເທຣດທີ່ໃຊ້ເວ­ລາຖື Order ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນ 4 ຊະ­ນິດການເທຣດ

ຂໍ້ດີ ກໍ່ການເທຣດໃນເວ­ລາສັ້ນໆ ເຖິງແມ່ນຈະຂາດທຸນກໍບໍ່ຫລາຍ ແລ້ວເວ­ລາໃນການຖື Order ໜ້ອຍ ອ່ານກຣາຟງ່າຍ

ຂໍ້ເສຍ ໄດ້ກຳໄຣນ້ອຍ ແລະຕ້ອງຄອຍຖ້າຈ້ອງກຣາຟ+ໜ້າດອຕະ­ຫລອດເວ­ລາ ບໍ່ໄດ້ Swap

ເວ­ລາໃນການຖື Order ບໍ່ຈັກວິ­ນາ­ທີ ຫລື ບໍ່ຈັກນາ­ທີ

2.Day Tradeໃຊ້ເວ­ລາຖື Order ຫລາຍກວ່າແບບແຮກ ຈະກໍ່ການເທຣດພາຍໃນ 1 ມື້ 1ຊັ່ວໂມງເທື່ອ ຫລື ຫຼາຍໆ ຊົ່ວ­ໂມງເທື່ອ ຈະບໍ່ຖື Order ຂ້າມຄືນ

ຂໍ້ດີ ເນື່ອງຈາກຖື Order ດົນກວ່າແບບທຳ­ອິດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີໂອ­ກາດໄດ້ກຳ­ໄລຈາກການເທຣດທີ່ສູງກວ່າ ກຣາຟອ່ານບໍ່ຍາກຫລາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນກຣາຟໄລ­ຍະສັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງຈໍຄອມຕະ­ຫລອດເວ­ລາ

ຂໍ້ເສຍຄົງເປັນທີ່ບັນຊີກອົງ Day Trade ບາງບໍ­ລິ­ສັດທີ່ຈະບັງ­ຄັບຕັດ Order ຫຼັງ 1 ມື້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄ່າ Swap

ເວ­ລາໃນການຖື Order ຫຼາຍນາ­ທີ ຫຼາຍຊັ່ວໂມງ ແຕ່ພາຍໃນ 1 ມື້

3.Swing Trade ແບບ ທີ່ 3 ກໍຈະມີໄລ­ຍະເວ­ລາໃນການຖື Order ຫລາຍຂຶ້ນໄປອີກຈະຖື Order ຫຼາຍໆມື້ ຫລືຫຼາຍໆ ອາ­ທິດ ກໍຈະໄດ້ກຳ­ໄລ 2 ທາງຖ້າເຮົາເກັງຄ່າເງີນຖືກ ຄື ຄ່າSwap ແລະ ກຳ­ໄລຈາກຄ່າເງີນ

ຂໍ້ດີໄດ້ຄ່າ Swap ແລະ ເນື່ອງຈາກຖື Order ໄວ້ດົນຈຶ່ງມີໂອ­ກາດໄດ້ກຳ­ໄລຫລາຍ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າຈໍຄອມແລະກຣາຟຕະ­ຫລອດເວ­ລາ

ຂໍ້ເສຍ ກຣາຟຈະອ່ານຍາກຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງໃນການວິ­ເຄາະທາງ Fundamental ເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເນື່ອງຈາກເລີ່ມເປັນກຣາຟໄລ­ຍະຍາວ ແນ່­ນອນວ່າມີໂອ­ກາດໄດ້ກຳ­ໄລຫລາຍກໍຈິງ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຂາດ­ທຶນກໍມີຫລາຍຕາມໄປດ້ວຍ ແລະທີ່ສຳ­ຄັນເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຄ່າ Swap ທຸກມື້ ແຕ່ບາງຄູ່ເງີນກໍຈະມີ Swap ເປັນ ລົບ ກ່ອນຊື້ຈຶ່ງຕ້ອງສຶກ­ສາດີໆ

ເວ­ລາ ໃນການຖື Order ຫຼາຍມື້ ຫຼາຍອາ­ທິດ ຫຼາຍເດືອນ

4.Swap Trade ການເທຣດແບບສຸດທ້າຍ ເປັນການເທຣດທີ່ຕ່າງຈາກແບບອື່ນໆ ໂດຍຈະເນັ້ນໄປທີ່ການຫວັງກຳ­ໄລຈາກຄ່າ Swap (ສ່ວນຕ່າງດອກເບ້ຍຂອງທະ­ນາ­ຄານແຕ່ລະປະ­ເທດ ລາຍລະ­ອຽດຂອງ Swap ໄວ້ຈະອະ­ທິ­ບາຍພາຍ­ຫລັງ) ຄືເງີນເກັບໃນຮູບແບບເງິນ­ຕາຕ່າງ­ປະ­ເທດນັ້ນເອງ ແຕ່ຂໍ້ດີກວ່າຄືໄດ້ ຄ່າ Swap ເຂົ້າບັນ­ຊີທຸກມື້ ແລະມີລະ­ບົບ Leverage ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫລິ້ນຈຳ­ນວນເງິນໄດ້ຫລາຍກວ່າເງິນທຸນຈິງທີ່ເຮົາມີ

ຂໍ້ດີ ໄດ້ຄ່າ Swap ເຂົ້າບັນ­ຊີທຸກມື້ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຈໍຄອມ ແລະ ກວດຄ່າເງີນຕະ­ຫລອດເວ­ລາ

ຂໍ້ເສຍ ໄດ້ຄ່າ Swap ຫລາຍກໍຈິງ ແຕ່ຖ້າໃນພາຍ­ຫຼັງຄ່າເງີນບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາຄາດກໍມີໂອ­ກາດຂາດທຸນໄດ້ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງຖື Order ໄລ­ຍະຍາວເປັນປີ ຫລື ຫຼາຍປີ ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ການວິ­ເຄາະທາງ Fundamental ເຂົ້າມາຊ່ວຍ ຄາດການຍາກກວ່າກຣາຟໄລ­ຍະສັ້ນ ຂອງຄູ່ເງິນທີ່ Swap ເປັນ ລົບກໍມີຕ້ອງສຶກ­ສາດີໆ ເຊັ່ນກັນ    ເວ­ລາໃນການຖື Order 1 ປີຂຶ້ນໄປ

ການຕິດຕັ້ງ MT4

1. MT4 ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Meta Trader 4 trading terminal

2. ໄປທີ່ໜ້າເວັບຂອງໂບຣຄເກີຣ໌ໃດກໍໄດ້ ຕາມພາບດ້ານລຸມ ເຮົາເລືອກ FBS ເລືອກຕິດຕັ້ງເທິງ windows

3. ຫຼັງຈາກດາວໂຫລດສໍາເລັດເປັນ, ໄຟລ໌ຈະເບິ່ງຄືແນວນີ້.

4. ກົດ 2 ຄັ້ງທີ່ໄຟລ໌ ແລ້ວກົດການຕິດຕັ້ງ  Run

5. ກັດ Yes,I agree with all terms of the license agreement ແລ້ວ Next

6. ກົດ  Finish ຫຼັງຈາກນີ້ໂປຣແກມຈະເປີດຂຶ້ນເອງ Auto

7.ໜ້າຕາໂປຣແກມ MT4 ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັນແບບນີ້

8. ເປີດ Demo ເປັນ ໃຫ້ຄລິກໃສ່ FBS Demo ຄລິກ ຕໍ່ໄປ.

9. ກົດຕົວຢ່າງ New Demo account ແລ້ວກົດ Next


10. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນລາຍລະອຽດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ I agree ກົດ Next


11.ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໝາຍເລກເທຣດ Demo, Password, Investor ຫຼັງຈາກນັ້ນ Finish


12.ໜ້າຕາໂປຣແກຣມ MT4 ກໍຈະເປັນແບບທີ່ເຫັນ ໝາຍເລກບັນຊີເທຣດເດໂມມາແລ້ວ (ເງິນປອມໃນສະພາວະຕະຫຼາດຈິງ)ປະເພດຂອງກຣາຟ

ກຣາຟທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດສາມອັນດັບ:

1. Line chart

2. Bar chart

3. Candlestick chart1. Line Charts

ເປັນກຣາຟແບບທຳມະດາທີ່ວາດເສັ້ນຈາກລາຄາປິດທີ່ໜຶ່ງໄປຢັງລາຄາປິດອີກຈຸດໜຶ່ງ ເມື່ອເອົາເສັ້ນມາເຊື່ອມກັນ ເຮົາກໍຈະເຫັນລາຄາເຄື່ອນໄຫວ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ໆ

ນິ້ເປັນຕັວຢ່າງຂອງ line chart ຂອງ EUR/USD
2.Bar chart

ກໍສະແດງລາຄາປິດຄືກັນ ແຕ່ວ່າກໍບອກລາຄາເປີດໄດ້ດ້ວຍ ພ້ອມທັງຈຸດສູງສຸດແລະຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງລາຄາ ເສັ້ນແນວຕັ້ງທີ່ສະແດງຈຸດທີ່ຢູ່ຕ່ຳສຸດຂອງບາຣ໌ສະແດງ ລາຄາທີ່ຕ່ຳສຸດທີ່ມີການເທຣດໃນຊ່ວງເວລານີ້ ຂະນະທີ່ຈຸດສຸງສຸດຂອງບາຣ໌ກໍຄືລາຄາສູງສຸດຂອງຊ່ວງເວລາດັ່ງກລ່າວຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບອກໄລຍະຂອງລາຄາທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະເສັ້ນແນວຂວາງດ້ານຊ້າຍຂອງບາຣ໌ນັ້ນ ເປັນລາຄາເປີດ ແລະດ້ານຂວາຂອງບາຣ໌ເປັນລາຄາປິດ

ນິ້ເປັນຕັວຢ່າງຂອງ bar chart ຂອງ EUR/USD
ໝາຍເຫດ: ຄຳວ່າ “bar” ໝາຍເຖິງຂີດໜຶ່ງຂີດເທິງຊາຣົ໌ດ bar 1 bar ສະແດງໜຶ່ງຊ່ວງເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜຶ່ງມື້ ໜຶ່ງອາທິດ ຫລືໜຶ່ງຊັ່ວໂມງ ເມື່ອເຈົ້າເຫັນຄຳວ່າ ‘bar’ ເຈົ້າກໍຕ້ອງຮູ້ວ່າມັນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາ ( time frame ) ໃດ

Bar charts ອາດຈະເອີ້ນວ່າ “OHLC” ເພາະວ່າ ກຣາຟເຫຼົ່ານີ້ບອກໄດ້ເຖິງລາຄາເປີດ ລາຄາສູງສຸດ ລາຄາຕ່ຳສຸດ ແລະລາຄາປິດ (the Open, the High, the Low, and the Close) ສຳລັບຄ່າເງີນຄ່າເງີນໜຶ່ງ ຕາມຕົວຢ່າງດັ່ງນີ້

Open: ເສັ້ນແນວນອນທາງຊ້າຍເປັນລາຄາເປີດ

High: ຈຸດຍອດຂອງເສັ້ນແນວຕັ້ງບອກເຖິງລາຄາທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງເວລາທີ່ໃຊ້ຢູ່

Low: ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງເສັ້ນແນວຕັ້ງ ບອກເຖິງລາຄາທີ່ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງເວລາທີ່ໃຊ້ຢູ່

Close: ເສັ້ນແນວນອນທາງດ້ານຂວາຄືລາຄາປິດ
3 . Candlestick Charts

ຫຼືອີກຊື່ໜຶ່ງກໍຄືກຣາຟແທ່ງທຽນຊຶ່ງສະແດງຂໍ້ມູນປະເພດດຽວກັນກັບ bar chart, ແຕ່ວ່າໃນຮູບແບບທີ່ເບິ່ງດີກວ່າ ແລະມີມິຕິຫລາຍກວ່າ

ກຣາຟແທ່ງທຽນສາມາດບອກລາຄາສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດດ້ວຍການໃຊ້ເສັ້ນແນວຕັ້ງແນວນອນ ຢ່າງໃດກໍຕາມກຣາຟແທ່ງທຽນ ມີກ໋ອງສີ່ຫຼ່ຽມໃຫຍ່ໆ ຢູ່ສູນກາງໃນໄລຍະລະຫວ່າງ ລາຄາເປີດກັບລາຄາປິດ ໂດຍທັ່ວໄປແລ້ວ ຖ້າບລັອກທີ່ຢູ່ສູນກາງມີສີ ສະແດງວ່າຄ່າເງິນນັ້ນປິດຕ່ຳກວ່າລາຄາເປີດ

ຕາມຕົວຢ່າງຂ້າງລຸມ ສີ່ທີ່ເຕີມລົງໄປເປັນສີດຳ ສຳລັບເສັ້ນດ້ານເທິງຂອງບລັອກເປັນລາຄາເປີດ ແລະເສັ້ນດ້ານລຸມຂອງກ໋ອງສີ່ຫຼ່ຽມເປັນລາຄາປິດ ຖ້າລາຄາປິດສູງກວ່າລາຄາເປີດ ບລັອກກໍຈະມີສີຂາວ ຫລືວ່າບໍ່ມີສີໃດ ໆ

ຮູບຮ່າງທັ່ວໄປຂອງແທ່ງທຽນ
General Of CandleStick Sharp

ແທ່ງ ທຽນຈະປະກອບດ້ວຍ ລາຄາປິດ ລາຄາເປີດ ລາຄາຕ່ຳສຸດ ລາຄາສູງສຸດ ຊຶ່ງໄລຍະລະຫວ່າງລາຄາປິດແລະລາຄາເປີດເຮົາຈະເອີ້ນວ່າ ຕົວແທ່ງ ( Body) ໄສ້ທຽນດ້ານເທິງ ຄື Upper Shadow ແລະ ໄສ້ທຽນດ້ານລຸມ Lower Shadow
ກຣາຟແທ່ງທຽນຈະບອກລາຄາສູງສຸດ ຕ່ຳສຸດ ແລະລາຄາເປີດ ແລະລາຄາປິດ

ຖ້າລາຄາປິດສູງກວ່າລາຄາເປີດແລ້ວກຣາຟແທ່ງທຽນກໍຈະຖືກວາດຂຶ້ນ(ປົກກະຕິຈະເປັນສີຂາວ)

ຖ້າລາຄາປິດຢູ່ຕ່ຳກວ່າລາຄາເປີດ ກຣາຟແທ່ງທຽນກໍຈະຖືກວາດຂຶ້ນ(ປົກກະຕິເປັນສີດຳ)

ສິ່ງທີ່ຖືກວາດຫລືວ່າທີ່ເຕີມສີລົງໄປນັ້ນເອີ້ນວ່າຕົວແທ່ງທຽນ ຫລືວ່າ body

ເສັ້ນບາງໆ ທີ່ທະລຸຂຶ້ນຂ້າງເທິງຫລືຂ້າງລຸມຂອງຕົວ body ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຄາຕ່ຳສູງເປັນໄສ້ທຽນ

ທີ່ຈຸດສູງສຸດຂອງໄສ້ທຽນເອີ້ນວ່າ “high”.

ທີ່ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງໄສ້ທຽນເອີ້ນວ່າ “low”.

ສ່ວນຮູບດ້ານລຸມເປັນຮູບແບບພື້ນຖານຂອງກຣາຟ Candlestickນິ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງ Candlestick Charts ຂອງ EUR/USD
Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA