Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01217211 Online 4 ]    

ແຈກ E-voucher $ 30​.


Weltrade ແຈກ E-voucher  ມູນຄ່າ $30 ປະມານ 250,000 kip

ສາມາດນຳໄປເທຣດຖ້າໄດ້ກຳໄລສາມາດຖອນໄດ້ເລິຍ ຫນຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ

ພຽງທ່ານສະມັກຕໍ່ລີ້ງ  http://th.weltrade.com/?r1=ipartner&r2=11714  ຫຼື ໃສ່ພັນທະມິດ ­11714

ຕອນເປິດບັນເທຣດຊີຢ່າລືມໃສ່ລະຫັດພັນທະມິດ 11714 ດ້ວຍເພາະບາງເທື່ອລະບົບຈະບໍອໍໂຕໃຫ້ (ໃຫ້ລ້າງຄຸກກີກ່ອນສະຫມັກ ) ຫຼັງການສະມັກທ່ານຈະໄດ້ຮັບລະຫັດ ID ນັກລົງທືນ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດທີ່ຄຳວ່າ ເປິດບັນຊີ

ເລືອກບັນຊີ Micro (ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໝາຍເລກ MT4) ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ E-voucher ຕ້ອງຢືນຢັນຕົວຕົນ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບກ່ອນ

ຫຼັງສຳເລັດໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຂໍຮັບ E-voucher ໂດຍແຈ້ງໝາຍເລກ ID ແລະ MT4  ໄປທີ່ Line ID: noppadol88  ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງເຮົາຈະເພີ່ມເງິນເຂົ້າໄປ ແລະ ທ່ານສາມາດນຳໄປເທຣດໄດ້ເລີຍ

ໝາຍເຫດ: E-voucher  ບໍສາມາດຖອນໄດ້ , ຖອນໄດ້ສະເພາະກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກການເທຣດ, ຖ້າເທຣດລ້າງພອດ ຫຼື  E-voucher ເຫຼືອ $0 ທ່ານບໍສາມາດເທຣດໄດ້ອີກ ແລະ ບໍມີສິດຂໍອີກຂັ້ນຕອນການຂໍ E-voucherForex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA