Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01254010 Online 4 ]    

ສ້າງກຳໄລຈາກຮູບແບບກຣາຟທັງ7

ສ້າງກຳໄລຈາກຮູບແບບກຣາຟທັງ 7

ໂດຍທົ່ວໄປບລັກສະນະຂອງແທ່ງທຽນຫລືຮູບແບບຂອງລາຄາ(price pattern)ທີ່ເກີດຈື້ນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ

(Time frame) ມີຫລາຍຮູບແບບ ໃນບົດຄວາມນີ້ຈະຍົກເອົາສະເພາະ

ຮູບແບບຂອງກຣາຟແທ່ງທຽນຫລືລາຄາທີ່ນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມໃຊ້ວິເຄາະຫາຈຸດເຂົ້າເທຣດເພຶ່ອສ້າງກຳໄລ ເຊິ່ງປະກອບມີ

ກຣາຟແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບແບບທັງ7

1.ສາມຫລຽມຊື່(Symmetrical Triangles)

2.ສາມຫລຽມອຽງຂື້ນ(Ascending Triangles)

3.ສາມຫລຽມອຽງລົງ(Descending Triangle)

4.ຫົວຍົກ(Double Top)

5.ກົ້ນຍົກ(Double Bottom)

6.ຫົວແລະບ່າ (Head and shoulders)

7.ຫົວແລະບ່າກັບຫົວ(Reverse Head and shoulders)

1.ສາມຫລຽມຊື່(Symmentrical Triangles)ແບ່ງຍ່ອຍອອກເປັນ2ຮູບແບບຄື

ສາມຫລຽມຊື່ງ_ຂາຂຶ້ນ(Symmetrical Triangle in an up trend)

ເປັນຮູບສາມຫລ່ຽມຊື່ທີ່ເກີດຈາກປາຍເສັ້ນຂອງແນວຮັບກັບແນວຕ້ານອຽງເຂົ້າຫາກັນຈົນເປັນຮູບສາມຫລ່ຽມ

ການທີ່ເສັ້ນແນວຕ້ານກັບແນວຮັບອຽງບີບເຂົ້າຫາກັນຫລາຍຂຶ້ນເລື່ອຍໆ

ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງອັດສີດຂອງລາຄາຈົນລາຄາລະເບີດເຮັດໃຫ້ທະລຸ(Breakout)ເສັ້ນແນວຮັບຫລືແນວຕ້ານຈາກແຮງຂອງລະເບີດລາຄາຈຶ່ງກະໂດດຢ່າງໄວ

ຮູບແບບກາຟແບບນີ້ຈຶ່ງເປັນອີກໂອກາດຫນຶ່ງໃນການຫາຈັງຫວະເຂົ້າຊື້ຫລືຂາຍຂອງນັກເກັງກໍາໄຮເປັນຢ່າງດີ

ຕົວຢ່າງຈັງຫວະເຂົ້າເທຣດແລະເປົ້າຫມາຍກໍາໄລ (ກາຟແທ່ງທຽນຮູບແບບສາມຫລ່ຽມຊົງ - ຂາລົງ)

ຈາກຕົວຢ່າງຮູບຂ້າງເທິງຊຶ່ງເປັນການອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຫາຈັງຫວະເຂົ້າເທຣດແລະກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍກໍາໄລຂອງ

ກາຟແທ່ງທຽນຮູບແບບສາມຫລ່ຽມຊົງ-ຂາລົງ

(SymmetricalTrianglesinadowntrend)ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຂາຂຶ້ນ

(SymmetricalTrianglesinanuptrend ) ລັກການຫລືວິທີໃຊ້ກໍມີລັກສະນະແບບດຽວກັນແຕ່ເປັນຄົນລະເທຣນເທົ່ານັ້ນເອງ

2 ສາມຫລ່ຽມອຽງຂຶ້ນ (Ascending Triangles)

ກາຟແທ່ງທຽນຮູບແບບສາມຫລ່ຽມອຽງຂຶ້ນເກີດຈາກເສັ້ນແນວຕ້ານເປັນເສັ້ນຊື່ຫລືໃກ້ຄຽງ

ແລະມີເສັ້ນແນວຮັບອຽງຂຶ້ນເຂົ້າຫາເສັ້ນແນວຕ້ານເມື່ອອຽງເຂົ້າຫາກັນຫລາຍຈະເກີດເປັນຮູບແບບສາມຫລ່ຽມ

ອຽງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ລາຄາມີໂອກາດທີ່ຈະລະເບີດແລ້ວທະລຸ(Breakout) ເສັ້ນແນວຮັບຫລືແນວຕ້ານໄດ້ຄວາມຫມາຍຂອງກຣາຟຮູບແບບນີ້ຄືແຮງຊື້ບໍ່ສາມາດທະລຸແນວຕ້ານໄດ້

ແຕ່ແຮງຊື້ກໍຍັງສາມາດຊຸກດັນລາຄາທີ່ຕ່ຳໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄປຕາມລຳດັບຈາກກີຣາຟທີ່ມີລັກສະນະນີ້

ໃນຫຼາຍໆສຳນັກງານ(ໜັງສືຫຼືອາຈານ) ມັກເວົ້າວ່າລາຄາທີ່ຢູ່ໃນເທຣນຂາຂື້ນນັ້ນຈະຍັງຂື້ນຕໍ່ໄປຮູບແບບຂອງກຣາຟບາງຄັ້ງ

(ຕະຫລອດ)ອາດຈະການເກີດdoubletoportripletop(false) ຕວະເກີດຂຶ້ນແຕ່ທ້າຍສຸດລາຄາກໍສາມາດດີດຕົວຂຶ້ນໄປຕໍ່ຫລືອາດຈະສວນເທຣນກັບກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ໃນມຸມເບິ່ງນັກຂຽນບົດຄວາມນີ້ໃນຖານະທີ່ເຊື່ອແລະໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງອາຈານຫລາຍໆທ່ານດ້ວຍປະສົບ

ການ(ເກືອບ20ປີ)ແລະຜ່ານການຂາດທຶນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ50/50 ເນື່ອງຈາກເບິ່ງຈາກຫລາຍໆກາຟທີ່ຜ່ານມາຄ່ອນຂ້າງຈະກົງກັນຂ້າມກັບທິດສະດີເພາະມັນມັກກັບຕົວຈາກຂຶ້ນເປັນ

ລົງເລື້ອຍຄືກັນ


ສະນັ້ນເລື່ອງກຣາຟຄວນຟັງຫູໄວ້ຫູບໍ່ແມ່ນເຊື່ອສະຫນິດແລ້ວເຮັດຕາມທັງຫມົດເພາະບາງສະຖານະການລາຄາ

ມັນກໍບໍ່ແລ່ນຕາມທິດສະດີທີ່ໃຊ້ອ້າງອີງ


3 ສາມຫລ່ຽມອຽງລົງ (Descending Triangles)

ແທ່ງທຽນຮູບແບບສາມຫລ່ຽມອຽງລົງລັກສະນະຮູບແບບຂອງມັນກໍກົງກັນຂ້າມກັບກາຟແທ່ງທຽນ

ຮູບແບບສາມຫລ່ຽມອຽງຂຶ້ນລາຍລະອຽດໂດຍລວມທັງຫມົດກໍຄ້າຍໆກັນຕ່າງກັນແຕ່ມັນອຽງໄປຄົນລ່ະທາງ(ຮູ້ແລ້ວລະອິອິອິ) ສະຫຼຸບຮູບແບບຂອງມັນຄືເສັ້ນແນວຮັບເປັນເສັ້ນຊື່ສ່ວນເສັ້ນແນວຕ້ານເປັນເສັ້ນອຽງຄືມັນຈະອຽງ

ຫລືອຽງລົງມາບັນຈົບເສັ້ນແນວຮັບຮູບແບບເຊັ່ນນີ້ຫມາຍເຖິງເສັ້ນແນວຕ້ານມີຄວາມແຂງແຮງ

ຫລາຍສະຖານະການຕອນນີ້ບອກວ່າຜູ້ຂາຍກໍາລັງມາແຮງແບບແຊງທາງໂຄ້ງຜູ້ຂາຍຢູ່ເຫນືອ

ຜູ້ຊື້ມີຄວາມໄດ້ປຽບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ສູງສຸດ(High) ຄ່ອຍໆຕ່ໍາລົງເລື່ອຍໆຈົນສາມາດທະລຸແນວຮັບໄດ້ແລະຍັງຄົງປັບຕົວລົດລົງຕໍ່ໄປ

ປົກກະຕິໂດຍທົ່ວໄປຕະຫຼາດທີ່ເປັນຊ່ວງຂາລົງຈະແລ່ນໄວກວ່າຕະຫຼາດຊ່ວງຂາຂຶ້ນສະນັ້ນການເຂົ້າອໍເດີSell

ຈຶ່ງເປັນໂອກາດຂອງການເຮັດກໍາໄລທີ່ດີແລະໄວກວ່າອໍເດີBuyນັ້ນເອງແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າ

ໃຫ້ຖືກທາງພ້ອມ ບໍ່ແມ່ນໄປເຂົ້າອໍເດີຂາຍກັບຕະຫຼາດທີ່ມັນກໍາລັງແລ່ນຂຶ້ນ

4 ຫົວຍົກກຫລືຕົວ M (Double Top)

ກາຟແທ່ງທຽນຮູບແບບຫົວຍົກຫລືຕົວMມີຊື່ເອີ້ນຢ່າງເປັນທາງການວ່າDoubleTop ມີລັກສະນະຄືລາຄາແລ່ນຂຶ້ນມາຕຳແນວຕ້ານ

2 ຄັ້ງໂດຍທີ່ບໍ່ທະລຸເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຄືຫົວຫຍັກຫລືຮູບຕົວ M

ຈາກພາບຕົວຢ່າງຈະເຫັນວ່າກາຟຮູບແບບDoubleTop ມີການກັບຕົວຄືປ່ຽນຈາກຂາຂຶ້ນເປັນຂາລົງແລະເມື່ອລາຄາທະລຸ

(Breakout)ເສັ້ນNecklineແລ້ວລາຄາກໍຍັງມີການປັບຕົວລົງຢູ່ຕະຫຼອດເຮົາຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ກຣາຟDoubleTop

ນີ້ເປັນສັນຍານເຕືອນບອກວ່າລາຄາອາດຈະມີການກັບຕົວຫລືສວນເທຣນແລະຍັງໃຊ້ເປັນສັນຍານບອກຈຸດເຂົ້າອໍເດີ Sell ຫາກລາຄາແລ່ນທະລຸ (Break out) ເສັ້ນ Neckline ແລ້ວ


5 ກົ້ນຍົກຫລືຕົວ w (Double Bottom)

ກາຟແທ່ງທຽນຮູບແບບກັ້ນຍົກຫລືທີ່ຊື່ເອີ້ນຢ່າງເປັນທາງການວ່າDoublebottoms ມີຮູບແບບລັກສະນະເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫົວຍົກຈະຕ່າງກັນກໍພຽງແຄ່ມັນກັບຫົວເທົ່ານັ້ນ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ຄືມີແຮງຂາຍແລ່ນເຂົ້າມາຕຳເສັ້ນແນວຮັບ2ຄັ້ງໂດຍທີ່ບໍ່ສາມາດ

ທະລຸເສັ້ນແນວຮັບໄດ້ນີ້ຈຶ່ງເປັນຄືສັນຍານບອກວ່າເທຣນທີ່ກໍາລັງເປັນຢູ່ອາດຈະມີການກັບ

ຕົວຫລືສວນທາງເພາະແຮງຂາຍກໍາລັງຈະອອນຕົວຫຼືໝົດແຮງລົງໄປແຕ່ຖ້າຫາກເດັ້ງກັບແລ້ວທະລຸ(Breakout)ເສັ້ນneckline

ຂື້ນມານັ້ນຄືຈຸດເທຣດເດີ້ຄວນເຂົ້າອໍເດີ້Buyທັນທີຕາມຕົວຢ່າງ

6 ຫົວແລະໄຫລ່ (ຫົວແລະໄຫລ່)

ກາຟແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບແບບຫົວແລະບ່າໄຫລ່ກໍເປັນອີກຮູບແບບຫນຶ່ງທີ່ບອກເຖິງການກັບຕົວຂອງເທຣນຮູບລັກຂອງກາຟຊະນິດນີ້ຄືຈະມີຈຸດສູງສຸດ3ຈຸດໂດຍຈຸດທໍາອິດກັບຈຸດສຸດທ້າຍ(ຈຸດທີ່3)ຈະມີຄວາມສູງເທົ່າກັນຫລືໃກ້ຄຽງກັນສ່ວນທີ່2

ຊຶ່ງຢູ່ກົງກາງຈະສູງກວ່າພື້ນແລ້ວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄືຮູບຫົວແລະບ່າໄຫລ່ (Head and Shoulders) ຕາມທີ່ເຮົາເອີ້ນກັນ

ຕົວຢ່າງກາຟແທ່ງທຽນຮູບແບບຫົວແລະໄຫລ່ (Head and Shoulders)

ຈາກພາບຕົວຢ່າງຈະເຫັນວ່າເທມີການກັບຕົວປ່ຽນຈາກຂາຂຶ້ນເປັນຂາລົງເມື່ອລາຄາທະລຸແນວຮັບ(ເສັ້ນNeckLine) ນັ້ນຄືຈຸດທີ່ຄວນເຂົ້າອໍເດີຂາຍແລະຄວນກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍການເຮັດກໍາໄຮຕາມໄລຍະຫ່ວງຈາກຈຸດHead ກັບເສັ້ນແນວຮັບ

7 ຫົວແລະບ່າໄຫລກັບຫົວ (Reverse Head and Shoulders)

ກາຟແທ່ງທຽນທີ່ມີຮູບແບບຫົວແລະບ່າໄຫລ່ກັບຫົວກໍຈະຄືກັບHeadandShoulders ພຽງແຕ່ມັນກັບຫົວເທົ່ານັ້ນສາມາດໃຊ້ເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າລາຄາອາດຈະເກີດການກັບຕົວຫລືສວນເທຣນໄດ້

ຈາກພາບຕົວຢ່າງຈຸດທີ່ຄວນເຂົ້າອໍເດີຄືຈຸດທີ່ລາຄາທະລຸ(Breakout)ເສັ້ນແນວຕ້ານ(NeckLine)

ຈະສັງເກດເຫັນວ່າລາຄາເລີ່ມຂື້ນໄປເລື່ອຍໆແລະອາດຈະມີລົງມາແດ່ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ສາມາດຍັບຕົວເປັນຂາຂື້ນຕໍ່ໃນທີ່ສຸດ

Forex Lao,Weltrade Lao,Free VPS Server,Free server run EA